Dom Development SA w liczbach

107 000
zadowolonych Klientów

35 000
oddanych mieszkań, apartamentów i domów

24 lata
doświadczenia na rynku mieszkaniowym

14 lat
obecności na GPW

Kim jesteśmy?

Dom Development SA

Grupa Kapitałowa

Jarosław Szanajca

Prezes Zarządu Dom Development S.A.

Jeden z założycieli Dom Development i Prezes Zarządu Spółki od jej powstania w 1996 roku.
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie na rynku deweloperskim. 
Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową rozpoczął w 1985 r., związany był m.in., ze Społecznym Zjednoczeniem Przemysłowym Libella, a w latach 1992-1996 był Prezesem Zarządu przedsiębiorstwa budowlanego Gres-Investi.

Terry Roydon

Członek Zarządu

Z Dom Development związany jest od 1998 roku jako Konsultant i Członek Rady Nadzorczej Spółki. W 2006 roku powołany został na stanowisko Członka Zarządu Spółki. Posiada ponad 40 letnie doświadczenie w branży budowlanej zdobyte na rynku europejskim. Ma wykształcenie wyższe, ukończył kierunek Zarządzanie Nieruchomościami na Uniwersytecie Londyńskim oraz posiada dyplom MBA Uniwersytetu w Pittsburghu.

Od 1998 roku pracuje jako konsultant/członek zarządu w wielu brytyjskich i innych zagranicznych spółkach prowadzących działalność budowlaną w zakresie budownictwa mieszkaniowego. W latach 1971 -1998 Prezes Zarządu w Combien Group plc oraz Prowting plc, dwóch spółkach deweloperskich prawa brytyjskiego notowanych na Giełdzie Londyńskiej.

Małgorzata Kolarska

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Z Dom Development S.A. związana jest od 2006 roku. Początkowo zatrudniona na stanowisku Eksperta ds. Zakupu Nieruchomości, następnie od 2007 roku pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Pionu Nieruchomości. W 2013 roku objęła stanowisko Dyrektora Pionu Nieruchomości. Jest związana z rynkiem deweloperskim oraz obrotem nieruchomościami od ponad 10 lat.

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej -  Wycena  Nieruchomości. W swojej karierze zawodowej była związana ze spółką Budimex Nieruchomości, a także Agencją Mienia Wojskowego w Warszawie, Urzędem m.st. Warszawy, Starostwem Powiatu Warszawskiego oraz Urzędem Gminy Warszawa-Wawer.

Janusz Zalewski

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Z Dom Development związany od 1999 roku (z roczną przerwą w 2008 roku). Początkowo zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego, później Członka Zarządu, od 2006 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Z rynkiem deweloperskim i branżą budowlaną związany jest od ponad 20 lat. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, jest absolwentem SGPiS (Główna Szkoła Planowania i Statystyki w Warszawie – obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie oraz posiada dyplom MBA University of Minnesota, USA. Karierę zawodową rozpoczął w 1978 roku. Związany był z takimi firmami jak: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, Mostostal Warszawa S.A., Kauko Metex oraz Metex Huber, od 1993 roku pełniąc funkcję dyrektora finansowego.

Mikołaj Konopka

Członek Zarządu

Współtworzył Grupę Kapitałową Euro Styl S.A. – od ponad 10 lat zasiada w Zarządzie Euro Styl S.A. , zaś od 2017 roku jest jej Prezesem. Posiada bogate doświadczenie menedżerskie oraz znajomość branży budowlanej i deweloperskiej, w szczególności w rejonie Trójmiasta.

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Grzegorz Kiełpsz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

2008 - obecnie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

 

2006 - 2008

Dom Development S.A., Wiceprezes Zarządu

2003 - 2006

Dom Development S.A., Członek Zarządu - Dyrektor Generalny

1998 - 2003

Dom Development S.A., Członek Zarządu - Dyrektor ds. Nieruchomości

1996 - 2002

Indywidualna działalność gospodarcza - doradztwo w zakresie budownictwa mieszkaniowego

1992 - 1997

Przedsiębiorstwo Budowlane GRES Investi sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu, a od 1996r. - Dyrektor Generalny

1988 - 1991

Przedsiębiorstwo Handlowe GESTOR sp. z o.o., Specjalista ds. Handlowych, a od 1990 r. - Dyrektor ds. Zaopatrzenia Inwestycji Budowlanych

1987 - 1988

Społeczne Zjednoczenie Przemysłowe Libella, Gł. Specjalista ds. Inwestycji Budowlanych, od 1988 r. - Kierownik sekcji transportu

1985 - 1987

Stołeczna Kolumna Transportu Sanitarnego, Specjalista

 

Marek Moczulski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

2019 - obecnie

Prezes Zarządu Unitop Sp. z o.o.

2014 - 2019

Prezes Zarządu Bakalland S.A.

2013 – 2014

Przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland S.A.

2011 - obecnie

Przewodniczący Rady Nadzorczej Prosperidad sp. z o.o.

2009 – obecnie

Niezależny Konsultant w zakresie strategii biznesowych, doradztwa inwestycyjnego i usprawniania procesów biznesowych

2003 – 2009

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ZPC Mieszko S.A.,

2005 – 2007

Członek Niezależny Rady Nadzorczej BGŻ Bank (Rabobank Group),

2000– 2003

Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Agros Fortuna Sp. z o.o.,

1998 – 2003

Grupa Kapitałowa Agros, Grupa Pernod Ricard, początkowo Dyrektor Finansowy Agros Holding S.A., od 1999 r. Członek Zarządu,

1998 – 2001

Współzałożyciel i Członek Rady Nadzorczej MCI Management,

1998 – 1998

Członek Rady Nadzorczej JTT Computer S.A.,

1998 – 1998

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy JTT Computer S.A.,

1994 – 1998

Kontroler Finansowy, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Shell Gas Polska, Grupa Kapitałowa Shell,

1992 – 1994

Price Waterhouse Sp. z o.o., Asystent, a następnie Starszy Asystent w dziale audytu,

1989 – 1992

Asystent, Doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marek Moczulski spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Markham Dumas

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

1992 – do dziś

Działalność charytatywna, inwestowanie w nieruchomości

1969 - 1992

Dyrektor generalny ED&F Man Limited i Dyrektor Zarządzający jednej z głównych spółek zależnych

 

Krzysztof Grzyliński

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

2001 – obecnie

Prezes Zarządu CEECLAM (Central Eastern Europe Committee for Life Disability and Health Assurance Medicine),

1998 – obecnie

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej,

1998 – obecnie

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający GenRe Warsaw Sp. z o.o., Berkshire Hathaway Company,

1994 – 1997

Menedżer Sprzedaży i Marketingu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "POLISA-ŻYCIE" S.A.,

1989 – 1994

Wiceprezes Zarządu i Zastępca Dyrektora Generalnego Inter – Spes, polsko – fińskiej spółki Joint Venture

1985 – 1988

Asystent w Narodowym Instytucie Kardiologii, specjalizacja w kardioanestezjologii,

1982 – 1985

Lekarz Rezydent w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim, specjalizacja w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Krzysztof Grzyliński spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Mark Spiteri

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:
 

2012 - obecnie

Dom Development S.A., Członek Rady Nadzorczej

2005 - obecnie

Dyrektor firmy konsultingowej w Wielkiej Brytanii zorientowanej na rynek nieruchomości i sektor usług finansowych.
Dyrektor innych brytyjskich firm włącznie z firmami zajmującymi się sporami sądowymi

2004 - 2005

Rajadhani  Hotel & Resort Concept, Bali, Indonezja, Konsultant

2000 - 2004

Pricewaterhouse Coopers, Londyn, Wielka Brytania, Menadżer w dziale Corporate Finance specjalizujący się w strategii fuzji i przejęć

1997 - 2000

Pricewaterhouse Coopers, Londyn, Wielka Brytania, Konsultant ds. zarządzania specjalizujący się w procesach finansowych oraz redukcji kosztów

 

Michael Cronk

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg pracy zawodowej:

1996-2006

Pacol (U.K.), Dyrektor

1971-1994

E D & F Man Ltd., Dyrektor Oddziału (Divisional Director)

 

Dorota Podedworna-Tarnowska

Członek Rady Nadzorczej

Przebieg kariery zawodowej:

1998 - obecnie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, od października 2016 roku jako kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości

 

2014 - 2015

Bank Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń

2013 - 2015

Ministerstwo Finansów, podsekretarz stanu (wiceminister)

2012

New York University Stern School of Business - staż naukowy

2008 - 2013

Bank BPH S.A. (Grupa GE Capital), członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Inwestycji (2011 – 2013)

2007 - 2010

Przedsiębiorstwo Hotelarskie Kujawy-Zajazd Polski Sp. z o.o. we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

2006 - 2008

Management Accounting Consulting Sp. z o.o., trener

2000

Fabryka Maszyn i Urządzeń „TAGOR” S.A. w Tarnowskich Górach, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

1999 - 2003

Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „MADRO” S.A. we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej

1999 - 2001

Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Finansów Skarbu Państwa, konsultant

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, dr Dorota Podedworna-Tarnowska spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Nasze działania

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jedną z podstaw działalności Dom Development.

Jesteśmy wiodącym polskim deweloperem na polskim rynku, dbamy o najwyższą jakość budowanych przez nas inwestycji, co doceniają nasi klienci. Realizując kolejne projekty mieszkaniowe mamy na uwadze podnoszenie jakości przestrzeni publicznej.

Rozwijając naszą firmę, pamiętamy również o tych, którzy potrzebują wsparcia, angażujemy się w wiele inicjatyw społecznych, w tym akcji o charakterze charytatywnym. Pomagamy m.in. szkołom, parafiom, schroniskom dla zwierząt, lokalnym społecznościom a także fundacjom pożytku społecznego. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie i chcemy uczestniczyć w rozwijaniu ciekawych pomysłów i rozwiązywaniu ważnych problemów.

Dom Development oraz członkowie PZFD sfinansują pomnik Zbigniewa Ścibora - Rylskiego. Komunikat Prasowy.

Strzałka Więcej

Dom Development oraz członkowie Polskiego Związku Firm Deweloperskich podpisali porozumienie, na mocy którego przekażą 220 tyś. zł na budowę pomnika generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego.

Inicjatorami projektu są Związek Powstanców Warszawskich i Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego, która w lutym b.r. uzyskała jednogłośną zgodę Rady Warszawy na lokalizację monumentu w parku im. marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. Podpisanie porozumienia to początek współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a Fundacją, której celem jest pomoc środowisku Powstańców Warszawskich.

Więcej informacji w załączonej informacji prasowej.

Nagroda im. Barbary i Stanisława Brukalskich dla Żoliborza Artystycznego

Strzałka WięcejŻoliborz Artystyczny, otrzymał Nagrodę im. Barbary i Stanisława Brukalskich za najlepszą architekturę Żoliborza w latach 2014-2017,
w kategorii nowa inwestycja.
Nagroda przyznana została przez Stowarzyszenie Żoliborzan - organizatora konkursu. Patronami honorowymi konkursu są: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Oddział Warszawski SARP, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz.

W jury konkursu znaleźli się m.in. architekci, pracownicy naukowi i miłośnicy Żoliborza.

Wawer Music Festival - Gwiazdy Jazzu charytatywnie na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka

Strzałka Więcej

Dom Development drugi raz z rzędu wsparł wyjątkowy koncert charytatywny!
Podczas koncertu znane i cenione gwiazdy jazzu zagrały na rzecz Dziecięcego Centrum Transplantacji w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka.
Wystąpili m.in.: Marita Alban Juarez Quartet, Kuba Stankiewicz Trio oraz Kuba Badach z zespołem.
Uratuj życie! Sponsorując koncert, włączyliśmy się w akcję ratowania życia dzieci z Centrum Transplantacji Centrum Zdrowia Dziecka.

Purpurowy Stradivarius dla Młodych Polskich Talentów Muzycznych, Koncert charytatywny Elizabeth Pitcairn

Strzałka Więcej

Nasza obecność we Wrocławiu to nie tylko tworzenie miejsc do życia poprzez realizację mieszkań.
Tym razem wsparliśmy projekt, który miał na celu pozyskanie funduszy na stypendia wyjazdowe dla utalentowanych muzyków w wieku 14-18 lat do prestiżowej szkoły muzycznej Luzerne Music Center w USA.
Niezwykłym partnerem projektu jest znana amerykańska skrzypaczka Elizabeth Pitcairn, właścicielka skrzypiec – Czerwonego Stradivariusa Mendelssohna.

Zbiórka darów dla uchodźców z Czeczenii

Strzałka Więcej

Nasza spółka zaangażowała się do pomocy udzielając miejsca, w którym mieszkańcy Osiedla Wilno zbierali dary na rzecz ośrodka dla uchodźców.
Społeczność Osiedla Wilno to wyjątkowe zjawisko w skali naszych projektów, które bardzo często angażuje się w działania prospołeczne.

Osiedle Wilno, Piknik Parafialny

Strzałka Więcej

8 kwietnia 2018 w bliskim sąsiedztwie naszego flagowego projektu - Osiedla Wilno odbył się Piknik Parafialny w Parafii Zmartwychwstania Pańskiego, w którym uczestniczyli mieszkańcy Targówka Fabrycznego, Elsnerowa oraz Osiedla Wilno.
Dom Development od lat wspiera społeczność na osiedlu i dla tego nie mogło nas zabraknąć i tym razem.

Link https://www.facebook.com/pg/parafiatargowekfabryczny/photos/?tab=album&album_id=570973936635554

Wielkanocne Spotkanie Dzieci i Młodzieży Targówka

Strzałka Więcej

W ramach aktywizacji lokalnej społeczności Dom Development – inwestor osiedli mieszkaniowych na Targówku wsparł cykliczne wydarzenie pn. „Wielkanocne Spotkanie Dzieci i Młodzieży Targówka”, które odbyło się po raz jedenasty w Domu Kultury Świt. W wydarzeniu wzięło udział kilkaset dzieci zamieszkujących dzielnice Targówek.

V MIKOŁAJKI W SPÓDNICY

Strzałka Więcej

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem "Targówek w Spódnicy" ufundowaliśmy ponad 300 paczek świątecznych podczas świątecznych mikołajek, które odbyły się 9 grudnia 2017 w Domu Kultury Świt.

Muzeum Miejskie Wrocławia Pałac Królewski, Wystawa „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko”

Strzałka Więcej

Dom Development jest obecny także na rynku wrocławskim od 2011 roku. Spółka zaangażowała się we współpracę z podmiotem Kreacja Pro Andrzej Pągowski, której efektem była niesamowita wystawa pn. „Nowy poczet władców Polski. Świerzy kontra Matejko”. Wystawę odwiedziło tysiące osób a Muzeum Miejskie Wrocławia zdecydowało o przedłużeniu wystawy na kolejne miesiące.

http://www.nowypoczet.pl/

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarszyskiego

Strzałka Więcej

Na jesieni 2017 spółka Dom Development wsparła I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy. Turniej o tematyce Andrzejkowej zapewnił masę atrakcji zarówno najmłodszym uczestnikom, młodzieży starszej jak i parom dorosłym. W turnieju zmagały się pary w kategoriach powyżej 15 B oraz 16-18, Open.

Sponsor Główny Teatru Narodowego

Strzałka Więcej

Sponsor Główny Teatru Narodowego

Dom Development S.A., ponownie został Sponsorem Głównym Teatru Narodowego, jednej z najstarszych scen narodowych w Europie i najstarszego teatru w Polsce. Umowa sponsorska została zawarta na okres do 31 grudnia 2018 r.

Dom Development silne więzi ze stolicą podkreśla angażując się w wiele projektów mających na celu między innymi wsparcie kultury, artystów i promocję miasta. Od ponad 22 lat tworzymy nowoczesne i ciekawe architektonicznie osiedla mieszkaniowe. W swoich inwestycjach mieszkaniowych, poprzez design, elementy artystyczne, nazwy ulic czy zaułków osiedlowych nawiązujemy do kultury polskiej i jej dziedzictwa. Z dumą informujemy o podpisaniu umowy sponsorskiej z tak wyjątkową instytucją kultury, jaką jest Teatr Narodowy, najstarszy polski teatr i czwarty najstarszy w Europie – mówi Jarosław Szanajca, Prezes Dom Development S.A.

Zamek Królewski w Warszawie, Biblioteka Królewska

Strzałka Więcej

Zamek Królewski w Warszawie, Biblioteka Królewska

Dom Development, największy deweloper w Warszawie i wiodący deweloper na polskim rynku obchodzi 20-lecie istnienia. Z okazji swojego jubileuszu powstania, Spółka przekazała Zamkowi Królewskiemu w Warszawie – Muzeum, unikalny eksponat: panoramę Warszawy z 1617 roku („VARSOVIA”, autorstwa Georga Brauna i Fransa Hogenberga).
Ukazuje widok miasta od strony Pragi od kościoła św. Anny i klasztoru Bernardynów do kościoła Panny Marii na Nowym Mieście oraz tereny leżące dalej na północ wraz z przedstawieniem szubienicy i kaplicy przy cmentarzu dla zapowietrzonych i skazańców. Na planie pierwszym przedstawiony jest praski brzeg Wisły, a na samej Wiśle most jagielloński funkcjonujący do czasu zniesienia przez krę w 1603 r. Wzorzec rysunkowy do wykonania miedziorytu wykonany został wcześniej, prawdopodobnie tuż po 1586 r. o czym świadczy ukończona już wtedy po pożarze wieża kolegiaty św. Jana Chrzciciela, która później uległa zawaleniu jesienią w 1602 r. oraz wspomniany już most. W przedstawieniu miasta dominują baszty murów obronnych oraz bryły i wieże kościołów, wśród których dominuje wieża kolegiaty.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 15 we Wrocławiu

Strzałka Więcej

 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr. 15 we Wrocławiu

W związku z obecnością naszej spółki na rynku wrocławskim, na którym zrealizowaliśmy kilka projektów mieszkaniowych współpracujemy także z lokalnymi instytucjami wspierając ich w realizowaniu swoich celów. Tym razem wsparliśmy Szkolny Piknik Rodzinny który odbył się w czerwcu 2016 roku na terenie szkoły przy ulicy Solskiego 13 we Wrocławiu obok naszego osiedla Aleja Piastów.

Renowacja jachtu morskiego GULIWER

Strzałka Więcej

Renowacja jachtu morskiego GULIWER

Zamiarem przedsięwzięcia jest krzewienie tradycji żeglarskiej, upowszechniania kultury morskiej, wiedzy o morzu oraz problematyki żeglarstwa morskiego, wspierania morskiego żeglarstwa regatowego oraz działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi, wspieranie inicjatyw, których celem jest rozpowszechnianie polskiej bandery na morzach i oceanach poprzez uczestnictwo jachtu w międzynarodowych spotkaniach żeglarskich, rejsach oraz regatach. Jacht zacumowany jest w porcie w Ustce nad Morzem Bałtyckim.

Video

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie

Strzałka Więcej

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Węgrzynowie

Spółka Dom Development od lat wspiera publiczną szkołę podstawową w Węgrzynowie przekazując darowiznę na cele placówki szkolnej, z której finansowane są wycieczki szkolne, remonty klas oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Fundacja Centaurus

Strzałka Więcej

Fundacja Centaurus pragnie podziękować za wsparcie w uratowaniu i daniu szansy na nowe życie dwóm ogierom z miejscowości Klenica.

Zwierzęta przetrzymywane w bardzo ciężkich warunkach niedożywione nie miałyby szans bez Państwa pomocy, bardzo dziękujemy za darowanie życia.

Fundacja Centaurus została zarejestrowana w maju 2006 we Wrocławiu i od razu uzyskała za wcześniejsze zasługi swoich członków status Organizacji Pożytku Publicznego.

Działamy jako Fundacja non profit i jesteśmy organizacją o zasięgu ogólnopolskim.

Członkami organizacji są ludzie z wielu różnych środowisk - jesteśmy organizacją ponad podziałami. Nie zrzeszamy żadnej konkretnej grupy ludzi - ludzi, którzy do nas dołączyli łączy chęć aktywnego działania, miłość do zwierząt i chęć pomocy dzieciakom, a także zamiłowanie do sztuki w różnej formie.

Za całokształt naszej działalności Radio Zachód uhonorowało nas statuetką Złotego Liścia oraz tytułem Homini Bono 2008.

Jesteśmy autorem i sponsorem projektu "Hipoterapia 2008": dzięki pomocy i hojności darczyńców wsparliśmy kilkanaście organizacji społecznych działających na rzecz aktywnej rehabilitacji dzieci i osób niepełnosprawnych.

Na terenie Poznania posiadamy oddział logistyczny. Nasze działania to nie tylko Hipoterapia, ale i terapia odrzuceń (dzieci z domu dziecka powinny mieć szanse obcowania ze zwierzakami) terapia resocjalizacji (domy poprawcze kontakt i nauka zwierząt wytwarza szacunek?). Biorąc pod uwagę wiele zgłoszeń z tego rejonu już od ponad roku poszukujemy terenu na nasza działalność w okolicach Poznania. Poszukujemy pomieszczeń możliwych na zaadoptowanie pod stajnie i pomieszczenia na masaże (po hipoterapii) dla dzieci, świetlice, pomieszczenia zadaszone na prowadzenie zajęć.

Wywiad z Tomaszem Polkowskim

Strzałka Więcej

Na dobry początek

Dom Development S.A. zaangażował się w program wspierania samodzielności prowadzony przez Towarzystwo Nasz Dom. Już w czerwcu pierwsi podopieczni wprowadzą się do mieszkania sprzedanego Towarzystwu przez dewelopera. O programie oraz współpracy z Dom Development opowiada prezes Towarzystwa Nasz Dom, Tomasz Polkowski.

Czym zajmuje się Towarzystwo Nasz Dom?

Towarzystwo Nasz Dom jest organizacją pozarządową, jedną 
z najważniejszych w kraju w dziedzinie pomocy dzieciom z domów dziecka. Pomagamy tym, które z różnych powodów już nie mieszkają z rodzicami. Część z nich przebywa w rodzinach zastępczych i tę formę staramy się najbardziej rozwijać. Niestety wiele z nich nadal mieszka w domach dziecka. Z kolei prowadzone przez nas małe "domy dla dzieci", są przykładem zreformowanej, kameralnej opieki instytucjonalnej. W tym przypadku dzieci mieszkają w typowych domach, w maksymalnie 14-osobowych grupach i prowadzą normalne życie, tzn. robią zakupy, gotują, sprzątają. Oczywiście pozostają pod opieką wychowawców, ale nie ma tam administracji i obsługi. Naszym głównym celem jest jednak uchronienie dzieci przed zabraniem z domu. Stosujemy opracowaną przez nas procedurę pracy z rodziną, która ma na celu jej reintegrację. Jeśli jest to jednak z różnych przyczyn niemożliwe - szukamy dla dzieci rodziny zastępczej. W przypadku nastolatków, którzy nie mają szans jej znaleźć, staramy się jak najlepiej przygotować ich do samodzielności. Wiemy, że w zwykłych domach dziecka to przygotowanie wygląda różnie.

Na czym polega ta różnica?

Duże domy słabo przygotowują podopiecznych, ponieważ dzieci mieszkają w licznych grupach, dostają jedzenie w okienku, nie robią zakupów, rzadko same piorą. Najważniejsze jest jednak to, że nie mają obok siebie osób, które mogłyby obdarzyć ich uczuciami i uczyć prawidłowych relacji. Często wychowankowie nie potrafią później utrzymać związków partnerskich, zajmować się dziećmi. My staramy się temu przeciwdziałać. Najważniejszym celem jest dla nas ich rozwój emocjonalny, a następnie przygotowanie do samodzielności. Kiedyś przecież będą musieli sobie radzić sami, bez wsparcia najbliższych. W normalnych rodzinach usamodzielnione dzieci mogą liczyć na przysłowiową zupę czy odrobinę bliskości. Dlatego zależy nam, by nasi podopieczni, którzy tego nie doświadczają, potrafili budować trwałe związki i radzili sobie nawet w najtrudniejszej sytuacji. Dlatego tak bardzo ważny jest okres przejściowy - od momentu wyjścia z domu dziecka czy z domu dla dzieci do pełnego usamodzielnienia się.

I stąd powstał pomysł projektu "Nasza przyszłość"?

Tak. Kilka lat temu powstał pomysł mieszkań dla wychowanków opuszczających dom dziecka. Przecież są wśród nich osoby, które mają duże ambicje, chcą się dalej uczyć, bądź pracują, a nie zawsze mają możliwość realizacji swoich pragnień z powodu braku mieszkania. Uznaliśmy, że właśnie to jest najważniejsze - nie pozwolić tym osobom zginąć na starcie. Projekt "Nasza przyszłość" ma uchronić ich przed bezdomnością, stoczeniem się, albo przed powrotem do destrukcyjnego środowiska, z którego zostały zabrane. Niestety, często dzieci z domów dziecka nie mają gdzie się podziać.

Jak doszło do współpracy z Dom Development?

Jak wiadomo mieszkania są towarem niezwykle drogim, dlatego od pomysłu do jego realizacji minęło sporo czasu. Pewnego dnia do Towarzystwa Nasz Dom zgłosił się Dom Development. Okazało się, że jest to bardzo efektywna, operatywna firma, która chce przekazać mieszkanie. Złapaliśmy szczęście za nogi i - udało się! Przedstawiliśmy deweloperowi różne pomysły, propozycje, rozwiązania i wspólnie wybraliśmy program, który obecnie realizujemy. Zdaję sobie sprawę, że sprzedane mieszkania to nie jest łatwa decyzja. Dlatego będziemy starali się udowodnić (razem z naszymi podopiecznymi, którzy tam zamieszkają), że rzeczywiście jesteśmy tego warci, że można w nas inwestować i ewentualnie dalej z nami współpracować.

Jak wybiorą Państwo osoby, które zamieszkają w mieszkaniu sprzedanym przez Dom Development?

Osoby, które będą chciały tam zamieszkać, muszą wziąć udział w konkursie. To jest jednocześnie konkurs dla ich opiekunów, swoisty sprawdzian, jak przygotowali swoich podopiecznych do samodzielności. Chodzi o to, żeby osoby zainteresowane pokazały nam pewien plan. Powinny wiedzieć, co chcą osiągnąć i jakimi środkami oraz dlaczego jest im do tego potrzebne mieszkanie w Warszawie. Tam nie może mieszkać ktoś, kto nie ma pomysłu na życie. Muszą też zaakceptować bardzo prosty regulamin - nie chodzi absolutnie o to, żeby tworzyć jakiś zakon. My też lubimy się bawić, ale pewne podstawowe zasady muszą być przestrzegane. Oczywiście warunkiem koniecznym jest praca lub nauka, a najlepiej i jedno, i drugie. Częściowo będą pokrywać koszty utrzymania mieszkania. Towarzystwo nie ma oczywiście zamiaru na nich zarabiać, chodzi raczej o świadomość, ile wynosi czynsz, jak duże są opłaty eksploatacyjne itp. Wszystkie wnioski konkursowe rozpatrzymy 19 maja, wtedy spotkamy się z osobami, które zgłoszą chęć zamieszkania i na podstawie rozmów z nimi podejmiemy decyzję. Chcemy, by mieszkały tam maksymalnie cztery osoby jednej płci, będą to prawdopodobnie dziewczynki - tak wynika ze zgłoszonych już wniosków.

Czy podopieczni otrzymają ten lokal "dożywotnio"?

Nie, nasz plan jest taki, by mieszkali w nim do czasu pełnego ustabilizowania się ich sytuacji. Oczywiście w tym czasie będą pozostawać pod dyskretną opieką. Z naszej strony opiekę sprawować będzie Sylwia Borowiec - ktoś w rodzaju przyjaciela domu czy "cioci", która, czasem wpadnie z wizytą, doradzi lub pomoże rozwiązać ewentualne konflikty. Nie chodzi tu o żadną kontrolę, ale o wsparcie.

Co się stanie, jeśli ktoś przestanie przestrzegać tych zasad?

Jeśli ktoś nagle "odpuści", czyli przestanie się uczyć, rzuci pracę i nie będzie przejawiał chęci zmiany tej sytuacji, to niestety będzie musiał się z nami pożegnać.

Kiedy wprowadzą się lokatorzy?

Mieszkanie otrzymaliśmy w marcu. W tej chwili trwa jego adaptacja do potrzeb nowych lokatorów: została wymieniona podłoga, zakładane jest nowe oświetlenie, żaluzje. Właśnie wybieramy projekt kuchni. Nie będą to żadne luksusy, chcemy, żeby nadawało się ono do zamieszkania. Być może na początku trzeba będzie spać na materacach. Ale podwyższenie tego standardu pozostawiamy w rękach mieszkańców. My zapewniamy im jedynie tyle, ile młody człowiek ma na początku dorosłego życia. Myślę, że wybrane osoby wprowadzą się do mieszkania na początku czerwca.

Jakie są inne formy wspierania samodzielności oferowane przez stowarzyszenie?

W tej chwili mamy program stypendialny, który przygotowuje też do samodzielności: pomagamy finansować różnego rodzaju kursy, szkolenia czy szkoły dla dorosłych. Nie mamy na razie złych inwestycji, takich, które by nam się nie udały. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że z różnego rodzaju sytuacjami możemy mieć do czynienia, ponieważ osoby, którymi się opiekujemy, są bardzo poturbowane życiowo, mają bardzo niskie poczucie swojej wartości. I dlatego tym bardziej należy im się pomoc.

Dziękuję za rozmowę.

„Serce dla serca”

Strzałka Więcej

„Serce dla serca” to koncert charytatywny, z którego dochód został przeznaczony na operację serduszka dwuletniej Julki. Chętnie wsparliśmy tę wspaniałą inicjatywę. Wszystkim, którzy wzięli udział serdecznie dziękujemy. Życzymy małej Julce szybkiego powrotu do zdrowia.

 

Pomagamy – Szlachetna Paczka od Dom Development

Strzałka Więcej

Święta Bożego Narodzenie to czas prezentów, radości, refleksji a przede wszystkim miłości do bliźniego.  
Również dla nas w Dom Development jest to szczególny moment, w którym staramy się nieść radość najbardziej potrzebującym.  Tym bardziej cieszymy się, że pracownicy Dom Development zaangażowali się w szczytną inicjatywę – Szlachetną Paczkę. Dzięki zaangażowaniu wielu z nas świąteczną pomoc otrzymały dwie potrzebujące rodziny:
w bardzo trudnej sytuacji życiowej rodzeństwo borykające się z wieloma problemami zdrowotnymi oraz małżeństwo z trojgiem dzieci. Zebraliśmy dla nich wiele artykułów spożywczych, środki czystości i drobne upominki.

 

Udzielona im pomoc sprawiła, że te Święta wyglądały radośniej, a im samym pozwoliła nieco cieplej popatrzeć w przyszłość i uwierzyć w drugiego człowieka. Od obdarowanych także otrzymaliśmy prezenty – urocze figurki wykonane przez dzieciaki, za które serdecznie dziękujemy!

Z pewnością  jeszcze wiele razy, dzięki tej wspaniałej inicjatywie, uda nam się pomóc tym najbardziej potrzebującym.

Schronisko dla zwierząt na Paluchu

Strzałka Więcej

Wanda Dejnarowicz od pięciu lat jest dyrektorem schroniska dla zwierząt na Paluchu. 
Za czasów jej rządów przeszło ono ogromną metamorfozę: z zaniedbanego miejsca stało się nowoczesną placówką, która na dodatek może pochwalić się świetnymi wynikami, jeśli chodzi
o znajdowanie nowych domów swoim podopiecznym. Pani dyrektor opowiada nam o swojej pracy, potrzebach schroniska oraz pomocy, jaką otrzymała od Dom Development.

 

Skąd pomysł, żeby zwrócić się do Dom Development 
z prośbą o pomoc?

W tym przypadku nie musieliśmy prosić. Firma sama się do nas zgłosiła i z wielką przyjemnością podarowała nam pieniądze. Oczywiście musiałam powiedzieć, na co je wydamy. Chcieliśmy je przeznaczyć na coś trwałego i widocznego, wiadomo że jedzenie jest jednostką budżetową więc powinno je zapewnić miasto.

Na co więc przeznaczono otrzymaną sumę?

Schronisko było wtedy modernizowane i na pewne rzeczy niestety nie starczyło pieniędzy. Darowizna od Dom Development pojawiła się więc w odpowiednim momencie. Postanowiłam zatem obudować rowy retencyjne, zabezpieczyliśmy szpitalne boksy w taki sposób, by zwierzęta nie gryzły się nawzajem, zamocowaliśmy dodatkowo przęsło. Na to wydaliśmy większość z otrzymanej kwoty. Pozostała część została wykorzystana na zabiegi lekarsko-weterynaryjne, które musiały być wykonane poza schroniskiem. Nie mogliśmy ich przeprowadzić u siebie, ponieważ w 2006 roku schronisko było jednym wielkim terenem budowy. A jednocześnie w tym właśnie roku mieliśmy pod swoją opieką prawie 500 zwierząt więcej niż rok wcześniej z tego m.in. powodu liczba zabiegów była odpowiednio większa.

Czy modernizacja już została zakończona?

Tak, chociaż w ramach rękojmi są na bieżąco poprawiane jakieś detale. Jednak mimo zmodernizowania placówki wciąż borykamy się z odwiecznym problemem, czyli niewystarczającą ilością miejsca. Trzeba wiedzieć, że teren, na którym mieści się schronisko, należy do Miasta Stołecznego Warszawy. Jego powierzchnia to hektar, czyli może zmieścić się tu 700 zwierząt, podczas gdy pod naszą opieką przebywa obecnie 2140 psów. Jak łatwo zauważyć, teren jest zbyt mały. Na szczęście dzięki uprzejmości portów lotniczych, które użyczyły nam 3 hektary swoich terenów, zwierzaki zyskały trochę przestrzeni. Tam przenieśliśmy stare boksy. Niestety tylko 700 zwierząt mieszka w zmodernizowanej części, wszystkie budynki na terenie schroniska są przystosowane do obsługi tej liczby podopiecznych. Naszą podstawową zasadą jest jednak to, że nie usypiamy zwierząt. Na szczęście mamy prawie 80 proc. adopcji i to nas w pewien sposób ratuje. Jak już wspominałam, nie chodzi tutaj nawet o brak jedzenia, bo na nie pieniądze zawsze muszą się znaleźć. Natomiast największym problemem jest zapewnienie każdemu zwierzęciu bezpiecznego miejsca i możliwość wykonania wszystkich niezbędnych zabiegów.
W ciągu roku przewija się u nas około 5000 zwierząt, to ogromna liczba. Każde z przyjętych zwierząt wymaga wiele pracy: trzeba je zaszczepić, zaczipować, zająć się profilaktyką i bardzo często leczeniem. Psy socjalizujemy, nazywamy po imieniu. Często dochodzi do tego prowadzenie spraw na policji, np. wtedy gdy ten sam pies trafia do nas po raz drugi. 
W schronisku pracuje około 50 osób. Współpracujemy także z wolontariuszami, którzy zajmują się przede wszystkim wyprowadzaniem psów na spacery. Jest to trudna praca, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Nie każdy się do niej nadaje, ale każdy, kto tutaj pracuje, musi szanować i kochać zwierzęta. Wtedy praca przynosi naprawdę dużo satysfakcji. Szczególnie gdy pies trafia do nas bardzo chory, a do adopcji idzie całkiem zdrowy.

Liczba adopcji rzeczywiście robi wrażenie. W jaki sposób udaje się ją osiągnąć?

Jak już wspominałam, jest to efekt pracy naprawdę wielu osób. Dodatkową satysfakcję przynosi nam to, że ludzie biorą od nas nawet kilkunastoletnie psy. Stawiamy jednak na jakość, bo właściwa adopcja to pewność, że zwierzę do nas nie wróci. 
W miarę możliwości staramy się przeprowadzić wywiad środowiskowy, sprawdzamy, do kogo trafiają nasze zwierzęta. Nie możemy pozwolić, by stała im się jakaś krzywda, a niestety zdarzają się różne intencje. Trzeba pamiętać, że adopcja zwierzęcia to obowiązek, czasem na kilkanaście lat. Nie jest tak, że ktoś przychodzi i tak po prostu bierze sobie zwierzę. Każdy podpisuje z nami umowę.

Proszę powiedzieć, czy darczyńcy: ludzie, instytucje i firmy chętnie pomagają?

Jesteśmy jednostką budżetową Miasta Stołecznego Warszawy i dostajemy pieniądze z budżetu miasta. Ale jak wiadomo, zawsze są jakieś potrzeby, niektórych nie jesteśmy w stanie przewidzieć. I wtedy prosimy, szukamy instytucji, które mogłyby nas wesprzeć. Natomiast dużo osób wpłaca do nas pieniądze na konto, najczęściej ci darczyńcy chcą pozostać anonimowi. Pozyskujemy także środki z adopcji. Osoby adoptujące zwierzę wpłacają na rzecz schroniska darowiznę. Przez rok z tych drobnych sum udaje się uzbierać około 200 tysięcy złotych. Dla nas bardzo cenni są emeryci, którzy mimo swoich małych emerytur, regularnie co miesiąc wpłacają po 10 złotych. Trzeba pamiętać, że oprócz kosztu finansowego cała operacja wymaga od nich sporo wysiłku: muszą pójść na pocztę, wypełnić przelew, czekać w kolejce... Zdarzają się też całkiem niesamowicie wzruszające historie, np. pewna pani przez dwa tygodnie szukała swojego pupila, a kiedy w końcu go znalazła... przekazała nam całą swoją pensję, mimo że nie miała potem prawdopodobnie za co żyć. Gdy nie chcieliśmy przyjąć od niej pieniędzy, powiedziała, że znalezienie psa jest dla niej ważniejsze niż wszystko inne. Zresztą było to doskonale widać podczas ich spotkania. Oczywiście duże darowizny, takie jak w przypadku Dom Development, mają zupełnie inny wymiar: umożliwiają konkretne działania, większe inwestycje.

Czego w chwili obecnej najbardziej potrzebuje schronisko?

Najważniejsze jest miejsce. Będziemy się starać, by przedłużyć umowę z portami lotniczymi. Następnie potrzebne są pieniądze, ponieważ na niewykorzystanych jeszcze terenach trzeba stawiać boksy. Ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby ludzie zaczęli myśleć, stali się odpowiedzialni, bo tylko dzięki temu zwierzęta przestaną do nas trafiać. To jest nasze największe marzenie. Jeśli będzie trafiało do nas mniej zwierząt, to te, które już tutaj są, będą żyły w bardziej komfortowych warunkach.

I tego właśnie Państwu i schronisku życzę. Dziękuję za rozmowę.

 

Fundacja na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa”

Strzałka Więcej

Fundacja na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa” serdecznie dziękuje Pracownikom Firmy Dom Development za wsparcie bezdomnych zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie, przy ulicy Czystej 3. Jest to schronisko dające schronienie około 100 psom i kilkunastu kotom. Boryka się, jak wszystkie, z problemami finansowymi, a także brakiem wystarczającej liczby adopcji co przekłada się na duże przepełnienie placówki.

Fundacja na Rzecz Zwierząt „Przytul Psa” ratuje zwierzęta przez przyjmowanie bezpańskich zwierzaków pod swoją opiekę oferując im leczenie, wyżywienie, szczepienia, miejsce na przetrwanie i oczekiwanie na nowy dom. Inną formą naszej działalności jest wspieranie biednych, podwarszawskich schronisk. Wśród nich jest schronisko w Boguszycach Małych, Pomiechówku (Pani Antoniny Jaworskiej), Żyrardowie, prywatne przytulisko Pani Ewy Biedrzyckiej. Wciąż przybywają następne. Działamy też na warszawskim Paluchu, ale ze względu na stosunkowo najlepszą kondycję finansową schroniska nasza pomoc koncentruje się głównie na wsparciu w adopcjach i socjalizacji psów.

Ustawa deweloperska

Osiedle Moderna

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA3M/00441718/7

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Osiedle Premium

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA1M/00523800/4

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Apartamenty Dolny Mokotów

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA2M/00410077/8

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Idylla

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WR1K/00109106/7

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Żoliborz Artystyczny

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA1M/00467110/9 WA1M/00143868/0 WA1M/00451166/1 WA1M/00541365/4 WA1M/00541368/5 WA1M/00541367/8

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Marina Mokotów

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA2M/00529234/4

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Marina Mokotów

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA2M/00529234/4

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Piękna 21

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WR1K/00051338/0

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Osiedle Wilno

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA3M/00514414/9

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Marina Mokotów

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA2M/00529234/4

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Apartamenty Księcia Witolda

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WR1K/00321054/9

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Apartamenty Ogrodowa

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Marina Mokotów

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA2M/00529234/4

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Żoliborz Artystyczny

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Grabiszyńska 141

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Port Żerań

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Osiedle Wilno

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA3M/00507676/1

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Apartamenty Włodarzewska

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Żoliborz Artystyczny

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Dom na Kurkowej

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WR1K/00108716/9

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Idylla

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WR1K/00372975/3

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Osiedle Wilno

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA3M/00507676/1

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Osiedle Komedy

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WR1K/00376455/0

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Osiedle Wilno

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA3M/00506576/3

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Rezydencja Stanisława Augusta

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Żoliborz Artystyczny

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA1M/00143868/0

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Osiedle Głębocka

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Stacja Grochów

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA6M/00491258/0 (8/1), WA6M/00500652/9 (17/1)

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Osiedle Głębocka

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Żoliborz Artystyczny

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Dzielnica Mieszkaniowa Metro Zachód

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WA1M/00051358/0

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Osiedle Komedy

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WR1K/00376455/0

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Pozwolenie na budowę Sprawozdanie finansowe dewelopera

Osiedle Zielna

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

WR1K/00130868/2

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Osiedle Wilno

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Osiedle Chociebuska 11

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Stacja Grochów

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Żoliborz Artystyczny

Aktualny stan księgi wieczystej możesz sprawdzić pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiącej inwestycję:

Aktualny KRS firmy możesz sprawdzić pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

Aktualny KRS firmy 0000031483

Sprawozdanie finansowe dewelopera

Aktualności

12.10.2020 Strzałka

II etap osiedla Perspektywa – 252 lokale w śródmieściu Gdańska od Euro Stylu

Strzałka
09.04.2020 Strzałka

Dom Development - bezpieczny deweloper na trudne czasy. Komunikat Zarządu

Strzałka
25.03.2020 Strzałka

"Byk i Niedzwiedź" dla najlepszej spółki z sWIG80 w roku 2019 dla Dom Development!

Strzałka